Belastingdienst Werkstroombesturing 2003

Maart 2003 – Het fabrieksproces van de Belastingdienst kent zowel uitworp van dossiers met een signalering, als uitval van dossiers met fouten. Beiden belanden in het werkstroombesturingssysteem dat werkt op basis van IBM Websphere MQ Workflow. Behandelende ambtenaren krijgen de voor hen bestemde af te handelen dossiers zichtbaar in hun takenlijst. Na klikken op de betreffende taak wordt een portal opgestart die toegang verstrekt tot voor het betreffende dossier relevante toepassingen.

Verantwoordelijkheid:

  • het projectmanagement over een team van 14 man;

Project scope

  • implementatie van Single Sign-on over meerdere platforms (AIX, z/OS);
  • implementatie van secure sessiebeheer over de diverse webtoepassingen;
  • ontwikkeling van middleware koppelingen dmv J2EE / WSAD / JSP / EJB;
  • verificatie van de sourcecode op basis van reverse engenered productiecode, om zeker te stellen dat de juiste sources als uitgangspunt worden gebruikt;
  • implementatie van communicatie via HTTP/RMI/IIOP.

Geef een reactie